Konenäkö avuksi tekstiilijätteen kierrätykseen

Tekstiilijätteen erilliskeräys alkaa EU:ssa viiden vuoden kuluessa ja samalla valtaosa arvokkaista tekstiilikuiduista halutaan ohjata uudelleen hyödynnettäväksi. Siihen liittyviä haasteita ratkotaan parhaillaan suomalaisessa Finix-hankkeessa.

Lue lisää

Biotalouden rytmihäiriö

Suomen ehdotus kansalliseksi kiertotalousstrategiaksi ei huomioi riittävästi metsäteollisuudessa jo toteutettavaa kiertotaloutta.

Lue lisää

Kuitupakkausten kiertoon 4evergreen

EU:sta biotalouteen tulevat paineet tuntee kestävän kehityksen johtaja Eija Hietavuo Stora Ensolta.
Haaste näyttäytyy muun muassa eurooppalaista paperiteollisuutta edustavan CEPIn eli Confederation of European Paper Industriesin vetämässä 4evergreen-hankkeessa, jonka puheenjohtaja Hietavuo on.

Lue lisää

Ligniini taipuu moneksi

Bioasvaltissa käytetään uusiutuvaa ligniiniä sidosaineena.

Lue lisää

Polttoainetta puusta

Sellunvalmistuksessa syntyvää raakametanolia jalostetaan biometanoliksi.

Lue lisää

Uutta tuhkasta

Tuhkan hyötykäyttö tarjoaa vähähiilisiä kiertotalousratkaisuja.

Lue lisää

Välittävä johtaminen korostuu etätöissä

Siirtymä etätyöhön korostaa johtajuuden muutosta kontrolloinnista kohti työntekijöiden voimaannuttamista.

Lue lisää

Puukuitu syrjäyttää muovin

Outokumpulaisyrityksen tuotantolinjat puskevat markkinoille selluntuotannon sivuvirroista valmistettavia uudelleenkäytettäviä kestoaterimia.

Lue lisää

Konenäkö avuksi tekstiilijätteen kierrätykseen

Tekstiilijätteen erilliskeräys alkaa EU:ssa viiden vuoden kuluessa ja samalla valtaosa arvokkaista tekstiilikuiduista halutaan ohjata uudelleen hyödynnettäväksi. Siihen liittyviä haasteita ratkotaan parhaillaan suomalaisessa Finix-hankkeessa.

Kuitupakkausten kiertoon 4evergreen

EU:sta biotalouteen tulevat paineet tuntee kestävän kehityksen johtaja Eija Hietavuo Stora Ensolta.
Haaste näyttäytyy muun muassa eurooppalaista paperiteollisuutta edustavan CEPIn eli Confederation of European Paper Industriesin vetämässä 4evergreen-hankkeessa, jonka puheenjohtaja Hietavuo on.

Fazer ja TAMK: Kiertotaloutta kaurankuoripussiin

Tampereen ammattikorkeakoulu, TAMK, oli ­päätoteuttaja projektissa, jossa kehitettiin uudenlainen leivän pakkaamiseen sopiva, luonnonvaroja ja kierto­taloutta edistävä paperipussi. Siitä Fazer on on tehnyt kauraleipätuotantoaan varten innovatiivisen käytännön sovelluksen.

KATSO KAIKKI

TILAA LEHTI


 

Paperi ja Puu -lehti seuraa tiiviisti metsäklusterin ja markkinoiden kehitystä. Kerromme miten yritykset ovat löytäneet uusia kasvualoja ja mitkä ovat menestymisen edellytykset kansainvälisillä markkinoilla.

TILAA