Metsä Spring sijoittaa Innomost-startupiin

Biotalouden rytmihäiriö

Suomen ehdotus kansalliseksi kiertotalousstrategiaksi ei huomioi riittävästi metsäteollisuudessa jo toteutettavaa kiertotaloutta.

Lue lisää

Kuitupakkausten kiertoon 4evergreen

EU:sta biotalouteen tulevat paineet tuntee kestävän kehityksen johtaja Eija Hietavuo Stora Ensolta.
Haaste näyttäytyy muun muassa eurooppalaista paperiteollisuutta edustavan CEPIn eli Confederation of European Paper Industriesin vetämässä 4evergreen-hankkeessa, jonka puheenjohtaja Hietavuo on.

Lue lisää

Ligniini taipuu moneksi

Bioasvaltissa käytetään uusiutuvaa ligniiniä sidosaineena.

Lue lisää

Polttoainetta puusta

Sellunvalmistuksessa syntyvää raakametanolia jalostetaan biometanoliksi.

Lue lisää

Uutta tuhkasta

Tuhkan hyötykäyttö tarjoaa vähähiilisiä kiertotalousratkaisuja.

Lue lisää

Välittävä johtaminen korostuu etätöissä

Siirtymä etätyöhön korostaa johtajuuden muutosta kontrolloinnista kohti työntekijöiden voimaannuttamista.

Lue lisää

Puukuitu syrjäyttää muovin

Outokumpulaisyrityksen tuotantolinjat puskevat markkinoille selluntuotannon sivuvirroista valmistettavia uudelleenkäytettäviä kestoaterimia.

Lue lisää

Kuitupakkausten kiertoon 4evergreen

EU:sta biotalouteen tulevat paineet tuntee kestävän kehityksen johtaja Eija Hietavuo Stora Ensolta.
Haaste näyttäytyy muun muassa eurooppalaista paperiteollisuutta edustavan CEPIn eli Confederation of European Paper Industriesin vetämässä 4evergreen-hankkeessa, jonka puheenjohtaja Hietavuo on.

KATSO KAIKKI

TILAA LEHTI

Paperi ja Puu -lehti seuraa tiiviisti metsäklusterin ja markkinoiden kehitystä. Kerromme miten yritykset ovat löytäneet uusia kasvualoja ja mitkä ovat menestymisen edellytykset kansainvälisillä markkinoilla.

TILAA