Kattavampaa käyttäjähallintaa

Automaatioon Metso DNA:

Kattavampaa käyttäjähallintaa

Metso DNA -automaatiojärjestelmään on kehitetty uusia ominaisuuksia tehostamaan tuottavuutta ja ympäristöystävällisyyttä erityisesti voimantuotannossa, sellu- ja paperiteollisuudessa sekä uutena alueena kaivos- ja maanrakennusalalla.

Käyttäjälähtöisen kehitystyön myötä automaatiojärjestelmään on myös lisätty toimintoja, jotka tukevat käyttäjän työtä ja tehostavat työn hallintaa.

– Metso on tuonut sisäänrakennetun mekaanisen kunnon- ja käynninvalvonnan osaksi automaatiojärjestelmää ensimmäisenä maailmassa, kertoo markkinointi- ja viestintäjohtaja Risto Lehtimäki Metson Energia- ja Ympäristöteknologian segmentiltä.

Metso on sulauttanut mekaanisen kunnon- ja käynninvalvonnan osaksi automaatiojärjestelmäänsä. Mekaaninen kunnonvalvonta on osa ennakoivaa huoltoa, jossa laitoksen kuluvia osia kuten akseleita ja laakereita seurataan mahdollisia vaihtotarpeita varten.

– Uudessa mekaanisen kunnonvalvonnan ratkaisussa pyörivien koneiden värähtelymittaukset ja niiden analysointi toteutetaan osana säätöjä tekevää Metso DNA -automaatiojärjestelmää.

Perinteisesti mekaaninen kunnonvalvonta on ollut erillinen järjestelmä, ja siitä on vastannut vain kunnossapitohenkilöstö.

– Nyt tieto on myös käyttöhenkilökunnan saatavilla osana automaatiojärjestelmän prosessinohjauksen käyttöliittymää, Lehtimäki sanoo.

Kattaa koko paperiautomaation

Metsosta kerrotaan uuden Metso DNA:n hallitsevan nyt koko sellu-, paperi- ja massateollisuuden automaation – alkaen sellutehtaan puukentältä paalauksen informaationhallintaan ja paperitehtaan massaosastolta pituusleikkurille asti.

– Pituusleikkurin ohjauksen liittäminen osaksi Metso DNA:ta nostaa huomattavasti läpinäkyvyyttä leikkurin ja paperikoneprosessin ohjausten välillä sekä parantaa leikkurin ajettavuutta ja tuottavuutta. Uudet pituusleikkurin ohjaukset mahdollistavat helposti myös paperin laatuprofiilien seurannan. Uudet energian tuottajia palvelevat sovellukset kuten turbiinisäätö- ja kunnonvalvontaratkaisut soveltuvat erinomaisesti myös sellu- ja paperiteollisuuden tarpeisiin, Risto Lehtimäki kertoo.

Hän korostaa käyttäjän saavan samasta näytöstä yhdellä napinpainalluksella prosessia koskevat tiedot sekä reaaliajassa että takautuvasti. Sellaisena järjestelmä on Lehtimäen mukaan ainoa maailmassa.

– Käyttäjä saa helposti käyttöönsä datan kaikesta, mitä järjestelmässä on tapahtunut hänen oltuaan poissa, kuten vaikkapa viikonlopun aikana. Perinteisesti tämä historiatieto on vaatinut erilliset sovellukset, ja tiedon analysointi on ollut hankalaa.