Kati ter Horst

Paperia tarvitaan yhä

Kati ter Horst johtaa Stora Enson paperiliiketoimintaa tilanteessa, jossa koko ala on käynyt läpi suuren muutoksen kysynnän hiivuttua. Paperi on silti vieläkin iso bisnes.

Paper is still needed

Kati ter Horst heads Stora Enso’s paper business in a situation where the entire industry has gone through a major change, brought on by gradually declining demand. Yet paper is still a big business.