Kaikki jutut

Uusi, puinen talous

Suomen biotalous tarvitsee rahoitusta, tuotekehitystä, uusia toimijoita ja verkostoitumista, jotta saadaan aikaiseksi kaupallistettuja tuotteita.

Sifting through new talent

Even though urbanisation, environmental values and the spread of online commerce are creating new business opportunities, you cannot draw a straight line from megatrends to the growth outlooks of Finnish businesses operating in the bioeconomy sector.

Paperia tarvitaan yhä

Kati ter Horst johtaa Stora Enson paperiliiketoimintaa tilanteessa, jossa koko ala on käynyt läpi suuren muutoksen kysynnän hiivuttua. Paperi on silti vieläkin iso bisnes.

Puuveturi

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä korostaa Suomeen investoivan metsäteollisuuden roolia maan talousveturina.

Paper is still needed

Kati ter Horst heads Stora Enso’s paper business in a situation where the entire industry has gone through a major change, brought on by gradually declining demand. Yet paper is still a big business.