Kasvua Kiinassa

Kasvua Kiinassa

UPM toimii Kiinassa Shangshun paperitehtaassaan paikallista kulttuuria ymmärtäen ja keskustelevasti johtaen. Toimintafilosofia ei muutu jatkossakaan. Tuotantokapasiteetti sen sijaan kasvanee, sillä UPM on saanut Kiinan viranomaisilta investointiluvan kolmanteen paperikoneeseen.

Varsinaista investointipäätöstä UPM ei ole vielä tehnyt. Alustavan suunnitelman mukaan Shanghain lähellä sijaitsevan paperitehtaan kolmoskoneella valmistettaisiin hienopapereita 600 000 tonnia vuodessa.

Shangshussa tuotantoa pyöritetään lähes paikallisin voimin.

”Tällä hetkellä meillä on itseni lisäksi vain yksi suomalainen kunnossapidon kehitystehtävissä tuomassa käynnissäpitoon pidemmän ajan jänteikkyyttä. Hän on toiminut vastaavissa tehtävissä muuallakin UPM:n yksiköissä,” kertoo UPM:n Changshun paperitehtaan johtaja Timo Johansson.

Hänen mukaansa johtamisen kokonaisuus koostuu perusasioista.

”Johtoryhmässäni on tuotannosta ja kunnossapidosta vastaavat johtajat sekä matriisiorganisaatiossa tuotekehitystä sekä controller- ja HR-toimintoja tekevät henkilöt. Ydinjohto tulee tuotannosta ja kunnossapidosta sekä voimalaitoksesta. Isoa viisastenkiveä meillä ei ole, vaan kaikki koostuu yksinkertaisten perusasioitten tekemisestä”.

Johtamisesta ei myöskään pidä tehdä liian hienoa eikä etäistä.

”Emme asennoidu johtamiseen liian hienosti, mutta keskitymme asioihin, jotka toimivat hyvin UPM:n monessa muussakin tehtaassa. Sovellamme parhaita käytäntöjä kulttuuriin sopivalla tavalla välttääksemme kulttuurillisia häiriöitä. Korostamme pitkäjänteisyyttä, jotta aikajänne ymmärretään oikein kaikilla organisaatiotasoilla.”

Henkilöstön vaihtuvuus organisaatioissa on Kiinassa vilkasta.

”Tällä talousalueella on keskimääräinen vaihtuvuus yrityksissä noin 15-17 prosenttia vuodessa. Luku on valtavan suuri”.

UPM:n luvut ovat huomattavasti keskiarvoa pienemmät.

”Meillä ihmiset pysyvät. Olemme tehneet asian eteen myös paljon töitä – ei niin, että maksaisimme enemmän, vaan kiinnitämme huomiota johtamiseen ja muihin käytännön asioihin pitäessämme huolta ihmisistämme.”

Päällystettyjä ja päällystämättömiä hienopapereita, toimistopapereita sekä digitaalisia papereita tuottava Changshun paperitehdas on osa UPM:n paperiliiketoimintaryhmää Asia Pacific -liiketoiminta-alueella. Pääosa tehtaan tuotannosta menee Kiinaan ja loput Asia-Pacific -alueelle.

Energiaa ja puhtaampaa vettä

Energiassaan UPM on Kiinassa omavarainen. Tehtaalla on 100 MW:n voimalaitos, joka tuottaa hiilellä kaiken tuotannossa tarvittavan energian.

”Olemme pohtineet, miten tätä resurssiamme pitäisi kehittää, mutta tällä hetkellä asia kuuluu osana tuleviin investoihimme. Muitakin energiantuotannon vaihtoehtoja on, mutta varsin rajoitetusti. Kiina nojaa hiileen vielä pitkään.”

Tehtaanjohtajan mukaan vesi on yksi Kiinan kriittisimmistä resursseista. Maassa onkin meneillään kampanjointi veden puhtauden puolesta.

”Järviä ja jokia katsotaan toisin kuin aiemmin. Tämä koskee myös päästöjä.”

UPM on panostanut ympäristöasioihin Kiinassa yhtä vahvasti kuin Euroopan yksiköissäänkin.

”Olemme jo investoineet 35 miljoonaa dollaria vedenpuhdistuslaitokseemme ja tehneet myös erillisiä lisäinvestointeja. Viimeisin hankintamme oli ultrasuodin, jolla pudotamme kiintoainepitoisuudet selvästi alle 10 mgr/ltr. Eli pääsemme tasolle, jolla  kilpailijamme eivät taatusti ole”, Johansson huomauttaa.

UPM onkin ympäristöasioissa Kiinan paperiteollisuudessa esimerkkiyritys, jonka toimia eri tason viranomaiset tuovat väkensä katsomaan.

”Läpinäkyvyytemme on kasvattanut ympäristöviranomaisten luottamusta erinomaisella tavalla”, Johansson sanoo.

UPM on muun muassa pudottanut vedenkulutustaan tuotannossa huimasti viidessä vuodessa.

”Vähennys on 37 prosenttia tuotettua paperitonnia kohden. Olemme nyt  parhaitten eurooppalaisten tehtaiden tasolla, sillä kulutamme vettä vain noin viisi kuutiota paperitonnia kohden.