Artikkelit

Aika uudistua

Metsäteollisuus ry haluaa uudistaa edunvalvonnan pelisääntöjä ja edistää paikallista sopimista…

Biotalous puunhaarassa

Energiantuotannon uudet sovellukset kehittyvät, mutta innovoinnin ja tuotekehityksen nykytaso eivät riitä irrottautumaan öljystä.

Ligniini jalostuu energiaa pitemmälle

Puukuitujen sidosaine ligniini on perinteisesti poltettu mustalipeän mukana sellutehtaan soodakattilassa. Ligniinin hyödyntäminen on kuitenkin laajenemassa, sillä uusi teknologia avaa ovia sen käytölle myös biotaloussovelluksissa.

Pintaa pitkin

Suomalainen startup-yritys PintaWorks tekee kamerapohjaisia inline-laadunvalvontajärjestelmiä paperi- ja painoteollisuuteen.

Jätevesien käsittelyn tehostajat

Toihan Oy auttaa metsäteollisuusyrityksiä tehostamaan jäteveden käsittelyä niin, että ne voivat menestyä ja samalla saavuttaa jätevesipäästöjen ympäristötavoitteet.

Kehity tai katoa

Nouseva biotalous on muun muassa uusia puuperäisiä materiaaleja ja toisen sukupolven biopolttoaineita.

Paperista kasvua

Intian kasvavat paperimarkkinat houkuttelevat suomalaisyrityksiä, mutta haasteisiin on syytä varautua.