Laskelmat kannattavuudesta pysäyttivät

Laskelmat kannattavuudesta pysäyttivät – Myllykosken paperitehdas Kymijoen varrella hiljenee

Käynnistymässä ollut UPM:n Myllykosken paperitehdas Kymijoen varrella on joutunut suhdanteiden ristivetoon, ja hävinnyt pelin. Tehdas kylmenee, koska sille ei voidakaan luvata kannattavuutta ylituotantokapasiteettien pelossa.

Metsäyhtiö UPM sulkee tehtaansa Myllykoskella Kouvolassa tämän vuoden loppuun mennessä. Myllykosken suljettavassa tehtaassa työskentelee 375 ihmistä.

Vastikään UPM osti joulukuisen esisopimuksen mukaisesti Myllykosken tehtaan Myllykosken perheyritykseltä.

Myllykoski-kaupan jälkeen UPM teki laajan selvityksen painopaperitehtaidensa pitkän aikavälin kilpailukyvystä.

”Selvityksessä arvioitiin tehtaiden tuotantotehokkuus, tuotannontekijöiden saatavuus ja kustannukset sekä lopputuotemarkkinat”, perustelee saneerausratkaisuja UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

Suomen hallitus lupaa auttaa

UPM pudotti elokuun viimeisen päivän aamuna pommin kahdella pörssitiedotteella, jotka koskevat laajasti yhtiön liiketoimintaa.

Suomen hallitus reagoi uutiseen ilmoittamallla, että Myllykoskelle pyritään löytämään uutta yritystoimintaa ja uusia työpaikkoja poistuvien tilalle.

Myllykosken keikauttamisen lisäksi yhtiö karsii työpaikkoja Pietarsaaren tehtaallaan sekä vaneriliiketoiminnassa. Vaneriliiketoimintaan kaavaillaan 125 työntekijän vähennystä Suomessa. Pietarsaaressa arvioitu väen vähennysmäärä on 60 työntekijää.

Taustalla mm. muuttuvat asiakastarpeet

Yt-neuvottelujen päätteeksi UPM:n tuotannolliset työpaikat vähenevät Suomessa noin 645 työntekijällä, yhtiö arvioi.

Toimitusjohtaja Pesosen mukaan vähennykset paperitehtaissa ovat osa suunnitelmaa leikata paperintuotantoa Suomessa ja Saksassa. Niillä pyritään tehostamaan toimintaa sekä nostamaan paperista saatavaa hintaa, kun tuotanto vähenee.

”Kehittämällä ja selkeyttämällä toimintamallimme varmistamme, että pystymme vastaamaan muuttuviin asiakastarpeisiin entistäkin paremmin.”

Paperintuotannossa henkilöstömäärä vähenee Suomessa ja Saksassa yhteensä noin 1170 työntekijän verran. UPM:n tiedotuksen mukaan Ranskassa valmistellaan myyntiin Stracelissa sijaitseva paperitehdas, jossa työskentelee 260 henkeä.

Saksassa UPM aikoo sulkea pysyvästi tehtaansa Albbruckissa, mutta myös yhden paperikonelinjan Ettringenin tehtaassaan.

Jos uudelleenjärjestelyt toteutuvat suunnitellusti, UPM harkitsee mahdollisuuksia erillisen Työstä työhön -ohjelman käynnistämiseen, ottaen kuitenkin huomioon eri maiden paikalliset lainsäädännöt.

”Suunnitelmista keskustellaan alkavissa neuvotteluissa henkilöstön ja viranomaisten kanssa.”

– Reijo Holopainen –