Jyri Hietala

Sahojen kannattavuus kohenee tänä vuonna lisääntyneen tuotannon ja vientihinnan nousun myötä.

PTT-ennuste 9.4.2013

Euroopan talouskasvun on uskottu jatkuvan heikkona ja myös rakentamisen vähäisenä. Mihin näkemys sahatavaran kasvavasta kysynnästä pohjautuu, Pellervon taloustutkimuksen metsäekonomisti Jyri Hietala?

On totta, että Euroopassa talouskehitys on heikkoa. Viime vuonna sahatavaran vienti Eurooppaan putosi viisi prosenttia eli saman verran kuin rakentaminen väheni. Tänä vuonna rakentamisen ennuste on vielä lievästi negatiivinen, mutta viennin arvioidaan pysyvän lähellä viime vuoden määrää.

Euroopan merkitys vientimarkkinana on pienentynyt vuosien kuluessa. Nykyään sinne suuntautuu hieman alle puolet viennistä.

Euroopan talouskehitys on poikkeus, ja odotamme tänä vuonna sahateollisuuden viennin kasvua muilta markkinoilta. Erityisesti Japani ja Kiina näyttävät hyviltä. Kiina on nostanut merkitystään Suomen sahateollisuudelle viime vuosina, eikä tämäkään vuosi näytä tekevän siihen poikkeusta.

Myös Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän markkinat ovat olleet hyviä jo useamman vuoden ajan. Sieltä kysynnän odotetaan pysyvän vahvana, vaikka suomalaisten viennin kasvua osin syö lisääntynyt kilpailu.

USA:ssa rakentamisen vilkastuminen voi puolestaan ohjata Kanadan sahatavaran vientiä sinne, mikä voi tuoda muille markkinoille tilaa suomalaiselle viennille.

Vientihintojen nousuarvio pohjautuu viime vuoden lopun tilanteeseen. Silloin tuotantoa rajoitettiin merkittävästi sekä Suomessa että kilpailijamaissa, ja se helpottaa ylikapasiteettiongelmaa. Näyttääkin siltä, että markkinoilla on päästy lähemmäs tasapainoa ja hintoihin on saatu ajettua korotuksia. Tätä tukevat myös tammikuun hintatilastot.

Euroopassa hinnankorotuksia voi olla vaikeampi saada läpi, mutta muilla markkinoilla se on mahdollista.