Matleena Kniivilä

Metsäteollisuuden vientitulot nousevat.

Pellervon taloustutkimus (PTT) 9.10.2014

Metsäteollisuutta ei ole pidetty esillä kasvavana vientialana. Mistä kasvua on odotettavissa, PTT:n metsäekonomisti Matleena Kniivilä?

”Paperiteollisuuden vaikeuksien varjoon on jäänyt se tosiasia, että metsäsektorin muilla tuotannonaloilla menee pääsääntöisesti hyvin. Alan kasvu tulee sellusta, kartongista ja sahatavarasta.

Sellun hinta on ollut hyvä. Sen vienti on viime vuosina kasvanut, ja myös tuleva kehitys näyttää positiiviselta. Havusellun hinta on edelleen noussut tänä vuonna ja vientimäärä on ollut suuri. Euron heikentyessä dollariin nähden myös ensi vuonna on odotettavissa vientihinnan nousua ja vientimäärissä kasvua. Päätetyt investoinnit lisäävät tuotantomääriä.

Sellun markkinatilanteeseen vaikuttaa se, että lyhytkuituisen sellun tuotantokapasiteetti on maailmalla kasvanut. Se on näkynyt alentuneena maailmanmarkkinahintana. Havusellun hinta on sen sijaan noussut, ja Suomen kannalta sellumarkkinat näyttävät vakailta. Kaiken kaikkiaan sellun kysyntä maailmassa kasvaa.

Kartonkiteollisuuden vienti suuntautuu pitkälti Eurooppaan. Maanosan heikko talouskasvu vaikuttaa kysyntään, mutta siitä huolimatta kartongin markkinanäkymä on vakaa ja kasvava. Keskimääräisen vientihinnan odotetaan nousevan ensi vuonna.

Sahatavaran vienti on tänä vuonna kasvanut ja vientihinta noussut. Viennin kasvu jatkuu myös ensi vuonna, mutta vientihinta ei todennäköisesti nouse tästä vuodesta.

Paperin tuotanto jatkaa jo useamman vuoden kestänyttä alamäkeä. Tuotanto vähenee Suomessa tänä vuonna 1–2 prosenttia ja ensi vuonna 2–4 prosenttia.  Sillä on suuri merkitys koko metsäteollisuuden vientituloihin, koska paperi on suomalaisen metsäteollisuuden merkittävin vientituote.

Yleisestä käsityksestä poiketen metsäsektorin merkitys Suomen viennin volyymista ei ole viime vuosina vähentynyt – pikemminkin päinvastoin. Investoinnit antavat uskoa siihen, että alan osuus säilyy jatkossakin vahvana.

Kehityksen suurimmat epävarmuustekijät liittyvät yleiseen talouskehitykseen erityisesti Euroopassa. Kun talous lähtee jossain vaiheessa kasvuun, tilanteen pitäisi parantua kaikkien metsäteollisuuden vientituotteiden osalta. Merkittäviä ovat myös Kiinan kasvuluvuissa tapahtuvat muutokset. Jos kasvu Kiinassa jatkuu hyvänä, sellulle riittää siellä kysyntää.”