Metsäteollisuustuotteiden tammi-toukokuun viennin kumulatiivinen arvo lisääntyi reaalisesti 3 prosenttia edellisvuodesta

Aarre Peltola - Luonnonvarakeskus (LUKE) 12.08.2015

Mikä on metsäteollisuuden merkitys Suomen taloudelle, Luonnonvarakeskuksen tutkija Aarre Peltola?

”Metsäteollisuus on erittäin merkittävä tekijä Suomen taloudessa. Metsäteollisuustuotteiden osuus Suomen ulkomailta tulevista vientituloista on ollut viime vuosina noin viidennes, alkuvuonna se oli 22 prosenttia. Alhaisimmillaan käytiin viime vuosikymmenellä 17 prosentissa, joten osuus on viime vuosina noussut.

Historiallisesti tarkasteltuna metsäteollisuuden merkitys Suomen taloudelle on ollut todella suuri – vielä paljon suurempi kuin tänä päivänä. Kun muuta teollisuusalat ovat vahvistuneet, metsäteollisuuden osuus viennistä on pienentynyt.

Silti metsäteollisuus on maalle edelleen erittäin merkittävä. Sekin on muistettava, että metsäteollisuuden raaka-aineet ovat hyvin pitkälle kotimaisia, mikä vaikuttaa positiivisesti Suomen vaihtotaseeseen.

Metsäteollisuuden tärkein vientiartikkeli on paperi, jonka osuus toimialan viennin arvosta oli alkuvuonna 40 prosenttia. Kartongin osuus oli 20 prosenttia ja massan 15 prosenttia. Puutuoteteollisuuden tärkein vientituote on sahatavara, jonka osuus alan koko viennistä oli 14 prosenttia.

Prosenttiosuuksien keskinäiset heilahtelut ievät ole kovinkaan suuria. Markkinoiden muutokset näkyvät siinä, että paperin vientihinnat ovat olleet pitkään laskevia.

Tilastoissa tavaralajeittain ilmaistujen luokittelujen sisään voi piiloutua alan tuotekehitystä, jota on tehty esimerkiksi uusissa paperilaaduissa, pakkauskartongeissa ja liimapuurakenteissa.

Jatkossa uudet metsäteollisuuden tähteitä hyödyntävät biojalostamot voivat tuottaa muun muassa biodieseliä. Ulkomaan kaupassa biodiesel luokitellaan kemianteollisuuden tuotteeksi.”