Pekka Kauppi

Uusi sellutehdas edustaa modernia ja vastuullista ympäristönsuojelua.

Pekka Kauppi, Ympäristönsuojelun professori, Helsingin yliopisto (Talouselämä 16/2014)

Millä tavoin sellutehdas tukee ympäristönsuojelua, professori Pekka Kauppi?

”Asia liittyy monin tavoin metsien käytön järjestelmiin. Ympäristön kannalta on kestävää, kun puuta voidaan käyttää järkevästi mahdollisimman tarkasti ja edullisesti niin, että sitä hyödynnetään lopuksi myös energiaksi.

Puusta saatavilla jakeilla on arvojärjestys, polttaminen on niiden hyödyntämisessä vähiten arvokasta. On hyvää materiaalitaloutta, jos puusta voidaan ennen energiaksi hyödyntämistä ottaa arvokkaimmat jakeet käyttöön. On järkevämpää tuottaa energiaa sivutuotteena kuin että sitä varten tehtäisiin erikseen hakkuita ja kuljetuksia. Puu on myös kestävä raaka-ainelähde, kun sen hankita hoidetaan vastuullisesti.

Ihmisten mielikuvat sellutehtaista perustuvat paljolti vanhaan. Sellutehtaat ovat kuitenkin viime vuosikymmeninä kehittyneet voimakkaasti, ja modernin tehtaan ympäristövaikutukset ovat pieniä. Tuotanto on puhdasta etenkin kun sen suhteuttaa tuotantovolyymeihin.

Kaikissa asioissa on toki haittapuolensa. Sellutehdas – tai biotuotetehdas – tekee merkittävästi energiaa sivutuotteena, jolla korvataan muuta energiantuotantoa. Tehtaan ympäristövaikutuksia arvioitaessa onkin huomioitava, mitkä olisivat muiden tuotantotapojen haitat.

Tavoite, että Suomi olisi johtava biotalousmaa, on erinomainen. Meillä on edellytykset siihen. Olemme esimerkiksi puunkäytössä hyvällä tasolla, mutta aina keksitään uutta – niin myös puun hyödyntämisessä.

Suomen metsien kasvu on yllättänyt, täällä on runsaasti puuvaroja. Puun hyödyntämiseen ei ole rajoitusta. Kaavaillun Äänekosken biotuotetehtaan lisäksi tänne mahtuisi toinenkin suuri laitos. Siitä huolimatta tilaa jäisi myös luonnonsuojelualueille. Luonnonsuojelu ja metsien hyötykäyttö eivät ole ristiriidassa.”