Stefan Sundman

Ilmastopolitiikka luo uutta liiketoimintaa.

UPM:n yhteiskuntasuhdejohtaja Stefan Sundman Helsingin Sanomissa 23.1.2014.

Miten EU-komission uudet tavoitteet kasvihuonekaasujen vähentämisestä ja uusiutuvan energian osuuden kasvattamisesta vaikuttavat metsäteollisuuden liiketoimintanäkymiin, yhteiskuntasuhdejohtaja Stefan Sundman?

”Pitkällä aikavälillä EU:lla on selvä tarkoitus leikata kasvihuonekaasupäästöjä ja edistää uusiutuvan energian tuotannon ja energiatehokkuuden kehitystä. Se avaa uusia mahdollisuuksia toimijoille ja toimintavoille, jotka perustuvat resurssi-, energia- ja materiaalitehokkuuteen sekä uusiutuviin luonnonvaroihin.

Keinot kasvihuonekaasuja vähentämiseksi ovat vähäpäästöisten energialähteiden osuuden kasvattaminen liikenteessä, energiantuotannossa ja teollisuudessa. Liikenteen päästöjen vähentämisessä kehittyneillä biopolttoaineilla on keskeinen rooli. Odotamme, että komission tekemän esityksen käsittelyprosessin aikana saadaan selkeyttä siihen, miten EU aikoo edistää uusiutuvien liikennepolttoaineiden käyttöä tulevaisuudessa.

Ilmastopolitiikka tarkoittaa sitä, että pitäisi luopua johdonmukaisesti uusiutumattomien luonnonvarojen käytöstä ja korvata niitä tuotteilla, jotka perustuvat uusiutuviin luonnonvaroihin. Suomelle on suuri mahdollisuus toimia biotalouden kärkimaana ja luoda uusia tuotteita, jotka pohjautuvat kestävästi hoidettuun metsään.

Biopolttoaineet ovat siinä keskeinen alue, mutta niin ovat myös esimerkiksi puurakentaminen ja kuituun perustuvat pakkaukset, biokemikaalit ja biofibrillit. Mahdollisuuksia on paljon, ja Suomessa on osaamista.”