Energiatehokkuutta

Sekajätteestä paperiksi

Kierrätys

UPM:n Shottonin tehdas on maailman ensimmäinen sanomalehtipaperin valmistaja, joka erottelee itse osan kierrätyskuidustaan kotitalouksilta tulevan kierrätysjätteen seasta.

Tutkimuksen haasteet

Tutkimus

Suomalaisen metsäteollisuuden kilpailukyvyn säilyttäminen edellyttää uusia tuotteita ja entistä parempaa energiatehokkuutta.

Kaikille kannattavaa kunnossapitoa

Kunnossapito

Yhä useammin metsäteollisuuden laitteiden kunnossapidosta vastaa ulkopuolinen yhteistyökumppani.