Kyse kilpailukyvystä

Energian tuoma kilpailuetu on kaventunut

Energia

Yksi metsäteollisuuden keskeisimmistä tavoitteista vaalien jälkeiseen hallitusohjelmaan

on energiaveroleikkurin kehittäminen sellaiseksi, että suomalaisen teollisuuden

energiaverotus saataisiin laskettua kilpailijamaiden tasolle. Lue lisää lehdestä!


Huomioiko veropolitiikka kilpailutilanteen?

Kilpailukyky

Kun valtiovarainministeriössä mietitään verojen korotuksia, pääseekö yritysten

kansainvälinen kilpailukyky huomioitavien asioiden listalle?

Lue lisää lehdestä!

Ohjausta luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen

Luonnonvarat kestävään käyttöön

”Kysymys on siitä, kuinka energiatehokkaasti toimitaan ja miten energia tuotetaan. Olennaista on, kuinka kestävästi me pystymme luonnonvarojamme hyödyntämään ja kuinka hyvin hoidamme ympäristöasiat», Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka sanoo.
Lue lisää lehdestä!