UPM panostaa puurakentamiseen ja hakee kasvua eriyttämällä saha- ja jalosteliiketoiminnot

UPM panostaa puurakentamiseen ja hakee kasvua eriyttämällä saha- ja jalosteliiketoiminnot

UPM:n sahaliiketoiminta jakautuu erillisiin saha- ja jalosteliiketoimintoihin parantaakseen rakennusteollisuuden ja sahatavara-asiakkaiden palvelukykyään. Rakenteellisella muutoksella halutaan palvella puutuotteiden eri käyttäjäryhmiä täsmällisemmin sekä luoda paremmat mahdollisuudet kehittää uusia tuotteita kestävän kehityksen mukaiseen rakentamiseen.

”Timberin strategia tähtää kannattavaan kasvuun. Ottamalla rohkeasti käyttöön uusia toimintamalleja ja -tapoja voimme parantaa kannattavuuttamme ja kasvattaa niin sahatuotteiden kuin jalosteiden myyntiä”, sanoo UPM:n Metsä- ja Sahaliiketoiminta-alueen johtaja Tuomo Visanko.