UPM:n Myllykoski-kauppa päätökseen

UPM:n Myllykoski-kauppa päätökseen

UPM on saanut päätökseen yrityskaupan, jolla yhtiö hankkii Myllykoski Oyj:n ja Rhein Papier GmbH:n (”Myllykoski”). Euroopan komissio hyväksyi yrityskaupan 13.7.2011.

Myllykoski Oyj:n ja Rhein Papier GmbH:n liiketoiminnot koostuvat seitsemästä painopaperitehtaasta Saksassa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Tehtaiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti on 2,8 miljoonaa tonnia vuodessa. Kauppaan sisältyy lisäksi Myllykoski Oyj:n 0,8 %:n omistusosuus energiayhtiö Pohjolan Voima Oy:stä

Liiketoimintojen yritysarvo on noin 900 miljoonaa euroa. Yhtiö kirjaa kaupasta arviolta noin 40 miljoonan euron kertaluonteisen tuoton kolmannella vuosineljänneksellä. Kaupan arvioidaan parantavan UPM:n rahavirtaa välittömästi ja osakekohtaista tulosta vuodesta 2012. UPM:n julkistaman alustavan arvion mukaan kaupasta odotetaan yli 100 miljoonan euron vuosittaisia synergiahyötyjä.

Tavoitteena nopea yhdistyminen

”UPM on määrätietoisesti toteuttanut pitkän aikavälin strategiaansa olla Euroopan paperiteollisuuden kustannusjohtaja ja johtava aikakauslehtipapereiden toimittaja maailmassa. Yritysjärjestelyt ja rakennemuutokset ovat paras tapa parantaa olennaisella tavalla kustannustehokkuutta ja luoda lisäarvoa paperiteollisuudessa. Olemme teollisuuden edelläkävijänä nostamassa paperiliiketoimintamme kannattavuutta kokonaan uudelle tasolle”, sanoo UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

”UPM ja Myllykoski ovat valmistelleet yhdistymissuunnitelmaa vuoden alusta lähtien. Yhteistyö ja alustava suunnittelu on sujunut erittäin ammattimaisesti ja hyvässä hengessä. Prosessin aikana olemme varmistuneet yrityskaupan eduista.”

”Suunnitelma synergiahyötyjen saavuttamiseksi on edelleen työn alla. Kun kauppa on nyt saatettu päätökseen, saamme käyttöömme yksityiskohtaiset tiedot Myllykosken toiminnasta ja yksiköistä, ja voimme todentaa eri vaihtoehtoja. Suunnittelu etenee ja jatkosta kerrotaan niin nopeasti kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään syyskuun puoliväliin mennessä”, sanoo UPM:n Paperiliiketoimintaryhmän johtaja Jyrki Ovaska.

”Uskomme UPM:ssä graafiseen teollisuuteen ja tavoitteenamme on olla erittäin kilpailukykyinen paperintoimittaja. Kaupan myötä tuotevalikoimamme laajenee ja läsnäolomme paikallisilla markkinoilla, myös Pohjois-Amerikassa, vahvistuu. Pystymme vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin. Paperi on yksi UPM:n ydinliiketoiminnoista. Tavoitteenamme on selkeä kustannusjohtajuus Euroopassa sekä kasvu Kiinassa ja muilla kasvumarkkinoilla”, sanoo Ovaska.