Olli Simanainen vuoden metsäasiantuntijaksi

Olli Simanainen
Metsäalan Asiantuntijat ry (Meto) on valinnut Vuoden Metsäasiantuntijaksi Olli Simanaisen (42). Simanainen on koulutukseltaan metsätalousinsinööri (AMK) ja työskentelee Stora Enso Metsän ostopäällikkönä Kiteen ostotiimissä ja on Itä-Suomen alueen johtotiimin jäsen. 

Simanainen on toiminut aktiivisesti myös lukuisissa luottamustoimissa, muun muassa MEOL Metsäalan Opiskelijat ry:n puheenjohtajana (2004–2007), METO – Pohjois-Karjalan alueyhdistyksen puheenjohtajana (v. 2018–2021) sekä Stora Enso Metsän Itä-Suomen toimipaikkajaoston puheenjohtajana. 

Simanainen on koulusta valmistumisensa jälkeen edennyt urallaan nopeasti. Hän aloitti puunostajana, toimi ostotiimin vetäjänä, markkinointiasiantuntijana, kehitti tietojärjestelmiä, oli sovelluksen tuotepäällikkönä ja vastasi ylläpidosta sekä toimi IT:ssä Team Leadina osto- ja asiakkuuspuolella.

Lisätietoa Metsäalan Asiantuntijat ry:n verkkosivuilta.

Kuva: METO

***

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry (Meto) on 127-vuotias metsä- ja luonnonvara-alan asiantuntijoiden edunvalvontajärjestö. Jäseniä on noin 6 000 ja he työskentelevät luonnonvara-alalla metsäasiantuntijoina, suunnittelijoina, esimiehinä, työnjohtajina, puun osto- ja korjuutehtävissä, metsänhoidon tehtävissä, toiminnanjohtajina, toimistonhoitajina, neuvojina, luonnonhoidon tehtävissä, opettajina ja asiantuntijoina, muissa johtotehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä. Myös metsäalan opiskelijat ovat Meton jäseniä.