Tehoreserviä ei ole marraskuussa alkavalla kaudella

Paperi ja puu -lehden numerossa 3/2022 oleva ”Sähköntuotannon 600 MW:n varmuusvarasto” -tietoruudukko sivulla viisi on virheellinen.

Sähkön tehoreservin hankinta kaudelle 1.11.2022 – 31.10.2023 on keskeytetty, koska Energiavirasto ei saanut tarjouskilpailussa yhtään hyväksyttävää tarjousta. Näin ollen tehoreserviä ei järjestetä lainkaan. 

Paperi ja puu -lehti oli jo mennyt painoon hankinnan keskeytyessä.